Ocieplanie budynków

Izolacja termiczna budynków.
Prace dociepleniowe stanowią uzupełnienie prac związanych
z izolacjami przeciwwodnymi. Najistotniejsze w budynku jest ograniczenie do minimum wpływu działania wilgoci zarówno
od strony dachu jak i fundamentów. Suche ściany same w sobie powodują obniżenie na zapotrzebowanie energii grzewczej. Ponadto są zdrowsze, nie podlegają łatwo rozwojowi pleśni
i grzybów. Izolacja termiczna jest ostatnim elementem, który powinno się zastosować w trakcie renowacji budynku.
Prace termomodernizacyjne prowadzimy w oparciu
o sprawdzone, wysokiej jakości i wydajności materiały.