Izolacja pozioma metodą iniekcji

W przypadku zawilgocenia ścian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej może być nie wystarczające. Występować może podciąganie kapilarne. W celu wykonania izolacji poziomej stosujemy technologie iniekcji niskociśnieniowej. Polega ona
na wykonaniu rzędu otworów na odpowiedniej wysokości.
W zależności od stosowanej technologii lub producenta wykonuje się jeden lub kilka rzędów otworów. Materiał krzemianowy aplikujemy ciśnieniowo za pomocą pomp. Do każdego otworu aplikowana jest dokładna ilość preparatu. Następnie otwory
są wypełniane i zaślepiane.